Současnost

Mnoho času a úsilí věnují v Liptále mladým hasičům. Práce s nimi tady má dlouhou tradici. Dnes se celkem mladým hasičům ve věku od 4 do 18 let věnuje několik vedoucích. Svých nejlepších výsledků dosahují tito mladí hasiči nejen v okrese, ale kupodivu i mimo okres Vsetín, kde své síly mnohdy měří s těmi nejlepšími ze všech koutů republiky.


 

Kromě dětí je ve sboru taky družstvo žen a družstvo mužů. Zkušenosti ze soutěží může uplatnit 25 členů výjezdové jednotky pak i při ostrých zásazích. Nejčastěji se zásahová jednotka musí potýkat s lesními požáry, kde jim pomáhá technika jako je hasičský speciál Avia 30, dopravní terénní automobil Ross Viza a přívěsná požární stříkačka PPS 12.


 

Ani na kulturu liptálští  hasiči nezapomínají. Každoročně pořádají několik zábav a tradiční hasičský ples, stavění a kácení máje a pro děti organizují hasičská soustředění a tábor. Velmi oblíbené jsou i dvoudenní výlety na Jesenicko, kdy sobota patří hasičské soutěži a neděle poznávacímu výletu. Vyhlášené je také  šancování, které si užijí v den svatby mladé hasičské páry.

ČLENOVÉ  SOUČASNÉHO  VÝBORU:     


Starosta: Karel Tkadlec

Místostarosta: Martin Kašpárek

Jednatelka a sprvkyně pokladny: Dagmar Šťastná 

 

Velitel: Miroslav Mikulec 

Zástupce velitele: Miroslav Malčík

 

Předsedkyně revizní komise: Zuzana Mrnuštíková

Člen revizní komise: Jaroslav Londa

Člen revizní komise: Josef Šimek st.

 

Hlavní strojník: Milan Bořuta ml.

Zástupce hl. strojníka: Jaroslav Bořuta 

 

Vedoucí mládeže: Kristýna Šťastná

Kronikářka: Štěpánka Cedidlová

Členka výboru: Pavla Geržová

Členka výnoru: Tereza Obadalová

Členka výboru: Jana Kašpárková

Člen výboru: Milan Bořuta st.

Člen výboru: Jakub Burján


ČESTNÝ STAROSTA SDH LIPTÁL: Josef Fiala