Historická zbrojnice

Sbor dobrovolných hasičů v Liptále byl založen v roce 1905 a v témže roce byla obecním zastustupitelstvem  na dluh zakoupena požární stříkačka. Ruční čtyřkolová stříkačka na koňský potah byla na svou dobu velmi moderní a výkonná. Náleželo k ní i 120 m hadic, 8 m savic, 2 berlovky, výzbroj a výstroj pro členy. Celý inventář byl pořízen za 4 200K, z toho stříkačka měla cenu 2 700K. Jelikož obec neměla k dispozici žádný objekt, který by sloužil jako požární zbrojnice, byla stříkačka i s vybavením uložena ve stodole jednoho z členů sboru. O dva roky později, v roce 1907, došlo bohužel k požáru stodoly u podnáčelníka Emila Otty, kde byla uložena tato nová stříkačka značky R. A. Smékal. V poslední chvíli se naštěstí podařilo stříkačku vytáhnout. A právě v té době se začalo vážně uvažovat o zřízení hasičské zbrojnice.

To se podařilo o tři roky později, a to díky baronu z Ulmu Erbachu, který daroval pozemek, a staviteli Novákovi z Vizovic. Postupem času se hasiči snažili zdokonalovat svou výstroj a výzbroj, jen doprava vody stále spočívala v pumpování  koňské stříkačky, což bylo hodně náročné. V roce 1924 byla tedy stříkačka opatřena benzínovým motorem, který zvýšil výkon a ušetřil tak práci mnoha lidí. V tomto stavu fungovala až do roku 1950. kdy ji nahradila přenosná motorová stříkačka,

Během let byl sbor postupně dovybavován, se začal potýkat s nedostatkem místa ve staré zbojnici a začalo se uvažovat o vybudování větší zbojnice. K tomu došlo až po mnoha letech dohadů, kdy v roce 1965 byl položen základní kámen k novému hasičskému domu, který byl za pomoci nejen hasičů a místního výboru, ale i příspěvků a pomocných rukou i samotných občanů dokončen v roce 1967.

Současní členové sboru by rádi zřídili hasičské muzeu ve staré zbrojnici. Měla by zde být umístěna historická výzbroj, včetně koňské stříkačky z roku 1905, která je v majetku sboru. Dále by zde měly být umístěny historické písemnosti, fotografie, kroniky atd. Muzeum by mělo být vybaveno tak, aby co nejvěrněji připomínalo dobu svého vzniku. Realizace tohoto záměru však zatím naráží na nedostatky financí.