O kolektivu mladých hasičů

Současná činnost s mládeží v našem sboru navazuje na práci našich předchůdců, která začala už v roce 1912, kdy se sdružil kolektiv několika mladých chlapců. Tato činnost ve sboru pokračovala s různými přestávkami až do roku 2000. V tomto roce se kolektivu ujala nová vedoucí, pod jejímž vedením kroužek mladých hasičů funguje až dodnes.

Kroužek mladých hasičů má v současnosti jen 29 řádných členů o něž se stará jedna vedoucí a 2 šikovní instruktoři. V blízké době se ale snad kolektiv rozroste o další zájemce z řad žáčků mateřské školky, či naopak dorostenek a dorostenců, kteří již absolvovali povinnou školní docházku.

Mladí hasiči z SDH Liptál se pravidelně každý rok účastní obvodových i okresních kol Hry Plamen, podzimního Závodu hasičské všestrannosti, závodů Okresní ligy. Mimo tyto obvyklé závody se účastní také disciplíny Běh na 60m s překážkami, kvůli níž vyjíždějí i za hranice kraje. Za závody vyjíždí i do Šumperku, Hlinska v Čechách, Prahy i Havířova. Kupodivu svých nejlepších výsledků dosahují právě mimo náš okres, kde své síly mnohdy měří se soupeři z různých koutů republiky. Např. v loňském roce v Šumperku se našemu družstvu, které bylo složeno jen ze samých dívek, podařilo umístit na třetím místě v kategorii všech starších žáků, kde celkem startovalo 28 dívčích, chlapeckých či smíšených družstev. A dokonce v již druhým ročníku Šumperského soptíka, kterého jsme se zúčastnili se mladším žákům podařilo zcela vyhrát svou kategorii.

Každý rok se mladí hasiči účastní hasičského tábora, kde pilují různé hasičské dovednosti, a dalších společných akcí, jako jsou výlety, spaní v hasičáku a různé besídky.