Propozice

Sbor dobrovolných hasičů LIPTÁL, okres Vsetín

 

Pořádá 9. července 2016
 

netradiční soutěž hasičských družstev

O pohár starosty obce Liptál

&

soutěž velitelů hasičských družstev

O pohár starosty SDH Liptál


 

Kategorie:                                
MUŽI (2B)
ŽENY (2B)

Časový harmonogram soutěže:
Místo konání soutěže: hřiště FC Start Liptál
13:00 - 14:00 - příjezd a prezentace soutěžních jednotek
14:00 hod - nástup soutěžních jednotek a zahájení soutěže
14:15 hod - porada velitelů, upřesnění propozic soutěže
14:30 hod - zahájení soutěže prvním soutěžním družstvem
17:30 hod - předpokládané vyhlášení výsledků soutěže a předání cen při nástupu soutěžních jednotek

Pravidla soutěže:
Soutěž proběhne ve dvou disciplínách, které budou na sebe přímo navazovat. A to: Běh na 100 metrů s překážkami a Požární útok. Obě tyto disciplíny proběhnou podle pravidel požárního sportu v následujícím provedení:

Na pokyn startéra se soutěžní družstvo připraví na základně, podle pravidel požárního sportu, a v časovém limitu do pěti minut nastoupí na startovní čáru pro požární útok, velitel družstva na startovní čáru běhu na sto metrů s překážkami.

Po startu vyběhne velitel družstva vybaven proudnicí C, překoná bariéru (150), za ní se vybaví dvěma hadicemi C, přeběhne kladinu (80, seskok až za ohraničující čarou), rozvine hadice, spojí je, jednou půlspojkou je připojí na rozdělovač a druhou půlspojkou na proudnici. S viditelně napojenou proudnicí proběhne cílem a spustí sirénu, čímž dá povel k odstartování družstva k provedení požárního útoku, který proběhne opět dle pravidel požárního sportu, jen s tím rozdílem, že členové dopravního a útočného vedení (celkem 5 členů) překonají překážku (částečně průchodné dveře) i s nářadím v úseku druhé hadice B. Dále první proud překoná překážku s oknem (skok plavmo zakázán) a druhý proud překoná lávku. Úkol je splněn po překonání překážek dvěma členy u každého proudu ještě před sražením terče příslušného proudu. V okamžiku srážení terčů musí být i druhý člen onoho proudu za svou překážkou.

Čas je měřen od startu velitele až do ukončení požárního útoku, přitom je veliteli měřen mezičas pro hodnocení soutěže velitelů. Je-li neplatný pokus velitele, je neplatný pokus celého družstva. Je-li neplatný pokus PÚ, není hodnocen ani velitel, a to dle starého a slavného hesla „jeden za všechny, všichni za jednoho.“

Velitel soutěžního družstva zodpovídá za vyprázdnění nerozpojených hadic mimo soutěžní dráhu a urychlené uvolnění prostoru pro další soutěžní družstvo.

Podmínky k účasti: Letošního ročníku se může zúčastnit každé hasičské družstvo mužů i žen, jehož členové mají včas zaplaceny členské příspěvky, čímž mají uhrazeno pojištění všech svých činností.

Výzbroj a výstroj:
Výzbroj:  motorová stříkačka PS-12 bez zjevných úprav, dvě savice 2,5 m délky a průměru 110 mm, sací koš, rozdělovač, dvě hadice B 75 (min. plošná šíře 113 mm a délka 19 m), čtyři hadice C 52 (min. plošná šíře 79 mm a délka 19 m), dvě proudnice C 52, dva klíče na spojky (nejsou nutné), 2 hadice C, proudnice a rozdělovač k běhu na 100 m s překážkami dle pravidel PS. !Společný přetlakový ventil!
Výstroj:  Každé soutěžní družstvo musí být jednotně ustrojeno podle stejnokrojového předpisu a pravidel požárního sportu.

Celá soutěž se řídí pravidly požárního sportu, včetně podání protestů, a v souladu s těmito pravidly se stanovuje kauce ve výši 150 Kč, která bude v případě uznání protestu a dodržení správného podánívrácena.

Vyhodnocení soutěže:
Vyhodnocení soutěže bude provedeno do 45 minut po skončení soutěže při nástupu soutěžních jednotek. První tři družstva a velitelé v obou kategoriích budou odměněni poháry od starosty obce a starosty sboru.

Přihlaste na telefonním čísle 725 534 366 – Dagmar Šťastná (jednatelka sboru), nebo emailem na stastnadada@seznam.cz, případně je možné se zaregistrovat až na místě před zahájením soutěže.

Na Vaši účast se těší: Sbor dobrovolných hasičů v Liptále a štáb soutěže



Běh velitele, který předchází samotnému požárnímu útoku.




Členové dopravního a útočného vedení překonají překážku (částečně průchodné
dveře) i s nářadím v úseku druhé hadice B.




Proudař na levém proudu (+ ještě jeden člen družstva) musí překonat před
sražením terče další překážku - okno.

Názorná ukázka toho, co Vás čeká: http://www.youtube.com/watch?v=LkT0PR3GhDA