Kontakty

SDH Liptál
Liptál 408
756 31 Liptál

mail: sdh@liptal.cz
web: http://sdh.liptal.cz

IČO: 63 70 15 37                                              
Bank. spojení: 2801599243/2010 (Fio banka)DŮLEŽITÉ  KONTAKTY:                                          

Starosta: Karel Tkadlec - 737 672 058, tkadleck@centrum.cz
Místostarosta: Martin Kašpárek - 605 953 888
Jednatelka a správce pokladny: Dagmar Šťastná - 725 534 366
 
Velitel: Mikulec Miroslav - 737 881 469
Zástupce velitele: Miroslav Malčík - 604 911 329
 
 
Hlavní vedoucí mládeže: Jana Kašpárková - 732 810 117, kasparkova@centrum.cz
Zastupující vedoucí: Kamila Lysáková - 733 308 718
Zastupující vedoucí: Dorota Ostrušková - 605 460 884Kontakt pro oznámení plánovaného pálení klestí a jiného biologického odpadu
:
1) vyplnění hlášení na webových stránkách: paleni.hzszlk.eu
2) telefonicky na: 950 670 111
 PLOŠNÉ VYPALOVÁNÍ TRÁVY ZAKÁZÁNO!!!