2013

Soutěž hasičských družstev 
„O pohár starostky obce“

a soutěž velitelů hasičských družstev 
„O pohár starosty sboru“

 

První prázdninovou sobotu se na fotbalové hřiště v Liptále sjelo opět několik nadšených družstev hasičů a hasiček, kteří se nebáli změřit své síly v netradičním požárním útoku. V letošním roce čekalo na závodníky malé překvapení v podobě zcela nové překážky, která měla prověřit sehranost jednotlivých družstev.

Oproti jiným soutěžím v požárním útoku u nás samotnému útoku předchází běh velitele jednotlivých družstev, který na 100 metrech musí překonat nejprve velkou bariéru, následně se vybaví hadicemi, s nimiž překoná kladinu a nakonec spojí hadice dohromady, napojí je na rozdělovač a proudnici. V cíli svého běhu ještě musí spustit sirénu, která je startovním pokynem pro zbývající část družstva. Ostatní členové se na základně musí vybavit potřebným materiálem a i s ním překonat několik překážek. Již dlouhá léta byly dané překážky pro oba proudaře, a to okno a lávka, které musely být překonány ještě před sražením terčů proudem vody. V letošní sezóně jsme se rozhodli přidat jen z části průchodné dveře, kterými se museli protáhnout téměř všichni členové družstva.

Ještě před zahájením soutěže odstoupila některá družstva kvůli tomu, že pro zvýšení bezpečnosti nejen soutěžících, ale i diváků používáme předepsané přetlakové ventily. Nebo odstoupili z důvodu, že podle svých vlastních slov na to prostě nemají, že jsou zvyklí běhat jen klasický požární útok bez překážek. Naštěstí většina družstev se držela hesla „Nikdy se nevzdávej“ a šli do toho s obrovskou vervou. Není ani tak důležité, kdo byl na bedně a kdo ne. Všichni, kteří se nezalekli nečekaných překážek, jsou vítězi a zaslouží si náš neskonalý obdiv, neboť jsou to skuteční hasiči, nikoli jen sportovci. A právě takových pravých hasičů se správným přístupem je mezi námi čím dál méně a je to obrovská škoda. Ale náš sbor bude i nadále podporovat ve svých členech zdravého hasičského ducha a ze svých svěřenců se bude snažit vychovat nikoli špičkové sportovce, ale zejména hasiče tělem i duchem.