2012

První prázdninové sobotní odpoledne se začala sjíždět na fotbalové hřiště v Liptále hasičská auta s hasiči i hasičkami z okolních sborů. Zavítal k nám dokonce i, jako už každoročně, hasičský sbor z družební vesnice Domašov – SDH Bělá pod Pradědem. A proč vlastně všichni přijeli? Pořádali jsme již 27. ročník soutěže velitelů „O pohár starosty SDH“ a  soutěž hasičských družstev „O pohár starosty obce.“ Minulý rok se soutěž nekonala, protože naši obec zasáhly přívalové deště a fotbalové hřiště bylo zcela pod vodou. A snad i proto jsme se na letošní ročník všichni těšili dvojnásob. Tato soutěž má dvě „po našem“ upravené disciplíny. Velitelé jednotlivých družstev musí absolvovat „Běh na sto metrů s překážkami,“ kde v cíli spustí sirénu, která odstartuje zbytek družstva k upravenému „Požárnímu útoku.“ A jak to všechno skončilo? Všechna družstva úspěšně splnila stanovené disciplíny, ovšem poháry nakonec náležely jen třem nejlepším. V kategorii velitelek s přehledem zvítězila Kristýna Šťastná z Liptálu. Družstvo našich šikovných žen se pak s velkou vervou popralo se všemi nastraženými překážkami při požárním útoku a právem obsadily první příčku. V kategorii velitelů zvítězil velitel z SDH Sklárny Karolínka David Grůza (Mistr ČR v Běhu na 100m s překážkami) před stříbrným Tomášem Blažem z SDH Liptál. Celkově se pak nejlépe umístili hasiči z SDH Vsetín, město. Sbor dobrovolných hasičů z Liptálu tímto děkuje všem, kteří přišli podpořit naše závodníky, dále pak členy sboru, kteří se podíleli na organizování těchto závodů, a v neposlední řadě taky všem závodníkům ze všech zúčastněných sborů a věří, že příští rok se všichni opět shledáme na 28. ročníku.


Velitelky:

1. SDH Liptál – Kristýna Šťastná
2. SHD Jasenná – Jana Janušová
3. SDH Bělá pod Pradědem – Andrea Smyčková


Velitelé:

1. SDH Sklárna Karolinka – David Grůza
2. SDH Liptál – Tomáš Blažo
3. SDH Vsetín, město – Petr Macháč


Družstva žen:

1. SDH Liptál
2. SDH Jasenná
3. SDH Bělá pod Pradědem


Družstva mužů:

1. SDH Vsetín, město
2. SDH Sklárny Karolínka
3. SDH Seninka