Akce

Námětové cvičení

Datum: kvě 25, 2013 13:00:00
Detaily:
Poslední sobotní odpoledne v květnu (25.5.) proběhne v naší obci námětové cvičení zásahových jednotek sborů z okolních vesnic. Po spuštění sirény ve 13:00 budou v časových intervalech vyjíždět zasahující jednotky od hasičské zbrojnice v Liptále směrem do údolí „HÁJ.“

Osoby zabezpečující dohled nad dopravou budou oblečeny v reflexních vestách a vybaveny zastavovacím terčem. Jednotky budou dbát maximální opatrnosti, aby přihlížející nebyli jakýmkoliv způsobem nijak ohroženi. Přesto žádáme občany, aby se v daný čas pohybovali v horní části obce se zvýšenou opatrností.

Cvičení pořádáme za účelem prověření akceschopnosti jednotlivých požárních jednotek při možné potřebě dálkové dopravy vody na místo zásahu.

Zasahující jednotky pak budou moci s námi posedět u malého občerstvení při příležitosti kácení máje.